logo

เตรียมพบ ! “สมการแห่งอนาคต”

ร่วมตื่นตากับนวัตกรรมแห่งอนาคตสุดล้ำ

ที่งาน Toyota Expo 2 - 10 ก.ย. 60 ณ บริเวณลานข้าวเหนียว
และชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

แผนผังการจัดงาน

zone 1

close
  • ปรัชญาของโตโยต้า
  • ระบบการผลิตแบบโตโยต้าและโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์
  • โรงงานแห่งความยั่งยื่นและโตโยต้าเมืองสีเขียว
  • โครงการถนนสีขาวและโครงการสาทรโมเดล

zone 2

close
  • วิวัฒนาการของระบบเครื่องยนต์และพลังงาน
  • ระบบความปลอดภัยของโตโยต้า
  • เทเลเมติคส์
  • บริการรูปแบบใหม่สาหรับการเดินทาง

zone 3

close
  • ประสบการณ์แห่งความสุข
  • โชว์รูมแห่งอนาคต

สถานที่จัดงาน

สยามพารากอน

3 - 13 สิงหาคม 2560

Central Plaza
ขอนแก่น

2 - 10 กันยายน 2560

Central Plaza airport
เชียงใหม่

14 - 21 กันยายน 2560

Central Festival
หาดใหญ่

30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2560

เตรียมพบ!
“สมการแห่งอนาคต”

อนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อ

เศรษฐกิจ + X = ?

อนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อ

โรงงาน + X = ?

อนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อ

รถยนต์ + X = ?

ผลลัพท์ของ “สมการแห่งอนาคต”

ที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตให้ดีขึ้น